Algemene voorwaarden

 
 
 

I. Algemeen

 
 1. www.tipico.be wordt beheerd door Tipico Co. Ltd., een vennootschap opgericht naar Maltees recht. Tipico Co. Ltd. werd op 13.07.2004 ingeschreven met het registratienummer C 34286 en heeft zijn hoofdzetel in Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011, Malta. Tipico Co. Ltd. is erkend door en staat onder toezicht van de Lotteries and Gaming Authority Malta (LGA), en mag bijgevolg weddenschappen aanbieden en aanvaarden op elk internationaal evenement met een onzeker resultaat. De vergunning werd op 1 maart 2005 uitgegeven onder het licentienummer LGA/CL2/180/2004 en werd verlengd door LGA op 1 maart 2010.
  1. In België is Tipico erkend door de Kansspelcommissie (BKC) en mag het bijgevolg weddenschappen aanbieden en aanvaarden op elk sport- of niet-sportevenement met een onzeker resultaat. Tipico kreeg op 5 september 2012 een F1-licentie (nr. FA128260) en op 5 februari 2014 een F1+-licentie (nr. FA+128260)
 2. Alle weddenschappen die worden geplaatst op de website of via een erkend agent, worden exclusief beheerd, aangehouden, aanvaard, geplaatst en verwerkt in Malta. Tipico betaalt belastingen betreffende weddenschappen en andere belastingen in Malta. Daarenboven betaalt Tipico in België kansspelbelastingen in overeenstemming met de belastingwetgeving, gelijkgesteld aan inkomstenbelastingen.
 3. Tipico en de klant zijn de enige betrokken partijen in elke kansspelovereenkomst.
 4. Om een weddenschap te plaatsen bij Tipico, moet de klant deze algemene voorwaarden aanvaarden.
 5. Tipico behoudt het recht om de geldende algemene voorwaarden te wijzigen. De klant is zelf verantwoordelijk om steeds geïnformeerd te blijven over de huidig geldende voorwaarden. Tipico adviseert de klant deze algemene voorwaarden af te drukken om latere misverstanden en geschillen te vermijden.
 6. Het is mogelijk dat alle, of sommige, inwoners van een bepaald land de toegang tot de website geweigerd wordt. In landen waar dergelijke activiteiten illegaal zijn, zoals Turkije, Zwitserland, Spanje of Griekenland, staat Tipico niet toe dat hun website wordt gebruikt voor wed- of andere doeleinden. De website dient niet te worden beschouwd als een aanbieding, reclame of uitnodiging van Tipico om weddenschappen of andere diensten te gebruiken of te brengen, in de rechtsgebieden waar zulke handelingen illegaal zijn.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk zich te informeren over de in zijn woonplaats geldende wetgeving.
 8. De klant moet ervoor zorgen dat hij bij het gebruik van de website handelt als particuliere klant en/of bij het wedden op de website handelt binnen de wetten van zijn eigen rechtsgebied. Tipico kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van lokale wetten door de klant.
 9. Tipico behoudt het recht om:
  1. Accountaanvragen te weigeren zonder het opgeven van een reden,
  2. Individuele weddenschappen te weigeren zonder het opgeven van een reden,
  3. De inzet op individuele weddenschappen te beperken,
  4. De inzet van individuele klanten te beperken.
 10. Tipico kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transmissiefouten inzake weddenschapsdata en resultaten. Tipico contracteert derden voor zijn diensten die Tipico ook contractueel hebben uitgesloten van enige aansprakelijkheid. Bijgevolg kunnen er geenszins compensatieclaims ontstaan als gevolg van transmissiefouten, vertragingen of misbruik of manipulatie van gegevens tijdens de transmissie via het internet of voor andere fouten die zich voordoen bij de verzending van gegevens en resultaten.
 11. De klant mag geen uitstaande vorderingen aanvragen bij Tipico; zij het ongegrond of gegrond.
 12. Tipico kan in individuele gevallen rechten van de algemene voorwaarden afwijzen. De klant heeft geen aanspraak op het afzien van rechten in de toekomst.
 13. Indien een van de voorwaarden in onderhavige algemene voorwaarden ongeldig zou zijn, gedeeltelijk of volledig, dan blijft het wedcontract ongewijzigd. Indien individuele voorwaarden ongeldig zijn, dan zal de inhoud van het wedcontract dat die voorwaarden vervangt, in overeenstemming zijn met de wettelijke verordeningen die het meest overeenkomen met de ongeldige voorwaarden. De wetgeving van Malta is van toepassing.
 14. In geval van een dispuut tussen de Engelstalige versie van de algemene voorwaarden en een versie in een andere taal, heeft de Engelstalige versie de overhand.
 
 
 

II. Een account openen / Account

 
 1. Algemeen
  Door een account te openen verklaart de klant dat hij/zij:
  1. 18 jaar of ouder is;
  2. niet onderhevig is aan een verbod met betrekking tot bedrijfsactiviteiten;
  3. niet is opgenomen in de EPIS-lijst (Excluded Person Information System) van de Belgische Kansspelcommissie (van toepassing voor online registratie met online gebruik van de klantenkaart);
  4. niet onder juridisch toezicht staat;
  5. niet onderhevig is aan een beperking als gevolg van zijn/haar beroep;
  6. geen fondsen gebruikt die werden verworven uit criminele activiteiten;
  7. de account opent voor persoonlijk gebruik en geen commerciële intenties heeft;
  8. op de hoogte is van de actuele algemene voorwaarden van Tipico en die uitdrukkelijk aanvaardt.
 2. De klant is verplicht correcte informatie voor te leggen tijdens de registratie, met inbegrip van adres en e-mailadres. De klant stemt er ook mee in deze informatie tijdig te wijzigen in geval van wijzigingen in zijn/haar verschafte persoonsgegevens.
 3. Door een account aan te maken op de website, komt de klant in aanmerking om gebruik te maken van het Sportsbook.
 4. Conform onze veiligheidsregels moet het wachtwoord minstens 8 karakters tellen. Het mag hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en cijfers bevatten, maar geen umlauts. Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan andere gebruikersgegevens, vb. voornaam of woonplaats.
 5. Als een account wordt geopend en gebruikt op een manier die een inbreuk vormt op de voorwaarden vermeld in sectie II.1, heeft Tipico of een wettelijke instelling van Malta het recht beslag te leggen op de fondsen in deze account.
 6. Tipico behandelt alle accounts in strikte vertrouwelijkheid. De overheid kan een verplichting opleggen om informatie te onthullen.
 7. De klant zal alle vragen met betrekking tot zijn/haar account stellen via het contactformulier op de website.
 8. De valuta van de account is de euro.
 9. Het is niet mogelijk accounts over te dragen/te verkopen/te verwerven van één klant naar een andere. Het is evenmin mogelijk fondsen over te dragen van het ene account naar het andere.
 10. Elke klant heeft het recht slechts één account aan te maken en te gebruiken.
 11. De klant zal elk foutief gecrediteerd bedrag op zijn /haar account onmiddellijk melden. Winst die wordt gemaakt van een onjuist gecrediteerd bedrag is ongeldig.
 12. Naar Tipico’s eigen goeddunken zal een bonus worden uitbetaald indien aan bepaalde criteria is voldaan. De criteria die zijn bepaald op het ogenblik waarop een weddenschap wordt geplaatst, zijn van toepassing. De klant zal deze terugvinden op kennisgevingen in de wedwinkels, op de website of in een e-mail. De toegekende bonus zal automatisch worden gecrediteerd naar de account van de klant.
 13. De klant kan zich uitschrijven voor nieuwsbrieven/promoties voor de Sportsbook door het vakje voor de nieuwsbrief in de sectie “Persoonlijke gegevens” uit te vinken.
 14. Tipico biedt twee types accounts aan.
  1. Online account
   De klant moet een account openen op de website om toegang te krijgen tot de diensten van Tipico.
   1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Tipico aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weddenschappen geplaatst door derden die toegang hebben gekregen tot deze informatie.
   2. Stortingen op en uitbetalingen van de account zijn mogelijk via diverse betaalwijzen, vb. bankoverboekingen, debetkaarten en e-wallets, met uitsluiting van kredietkaarten. Cashtransacties zijn niet toegelaten. Het verwerken van bankoverschrijvingen duurt over het algemeen 2 – 4 werkdagen.
   3. Alle betalingstransacties worden uitgevoerd over beveiligde verbindingen, zodat ongeoorloofde toegang door derde partijen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
   4. In overeenstemming met de Belgische wetgeving wordt het maximale stortingsbedrag ingesteld op EUR 1.000 per week (maximuminzet of 'Max Inzet'). Elke storting wordt afgetrokken van Max Inzet indien de waarde van Max Inzet hoog genoeg is. Indien het bedrag van de storting hoger is dan de waarde van Max Inzet, wordt de transactie geweigerd. Indien Max Inzet 0 bereikt voor het einde van de week, worden stortingen niet meer toegestaan tot het einde van de week. Aan het begin van elke week wordt de Max Inzet automatisch teruggezet naar EUR 1.000.
   5. Spelers kunnen vragen om de beperking van EUR 1.000 per week op te heffen. In dat geval krijgen de spelers de status F1 + FP (Free Play). De status kan voor het eerst worden vernieuwd na 3 maanden, voor de tweede keer na 6 maanden en voor de derde keer na 1 jaar. Daarna wordt de status permanent.
   6. Onverminderd punten II 14 d) en e) behoudt Tipico het recht om minimum- en/of maximumbedragen op te leggen voor stortingen, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode. Eventuele beperkingen en stortingsvergoedingen worden weergegeven in de sectie "betalingsopties" en “stortingsopties” op de website en zullen expliciet worden vermeld tijdens het betalingsproces. Voor bankstortingen van minder dan EUR 25 heeft Tipico het recht bankkosten af te trekken van het gestorte bedrag en een bijkomende verwerkingsvergoeding aan te rekenen.
   7. Behoudt Tipico het recht om de bestaande betalingsmethodes uit te breiden of te beperken.
   8. Terugboekingen, annuleringsvergoedingen, annuleringen en vergelijkbare kosten opgelopen door foute betalingen, worden afgetrokken van de account van de klant.
   9. Als de klant beslist om elektronische betalingen te gebruiken, sluit hij/zij elke intrekking of gelijkaardige actie uit indien het plaatsingsorder correct werd uitgevoerd. Indien niet, dan zijn de internationaal erkende voorwaarden en wetten voor elektronische betalingen van toepassing.
   10. Tipico is geen financiële instelling en bijgevolg wordt geen interest betaald op fondsen op de rekening van de klant, ongeacht het bedrag.
   11. Tipico is wettelijk verplicht de identiteit van de klant te controleren indien de gecumuleerde opnames of transacties van de klant € 2.000 of meer bedragen. Tipico behoudt het recht om de identiteit van de klant te controleren op welk ogenblik dan ook en naar eigen goeddunken, vooral bij verdachte transacties.
  2. Tipico-klantenkaart voor online gebruik
   1. De klant kan een klantenkaart aanvragen voor elke wedwinkel. Er bestaat geen wettelijke claim voor de uitgifte van een klantenkaart. Tipico en de wedwinkel kunnen, zonder het opgeven van een reden, weigeren een klantenkaart uit te geven.
   2. De wedwinkel die de kaart uitgeeft, is als enige verantwoordelijk voor het saldo op de klantenkaart. Stortingen en uitbetalingen kunnen enkel daar worden uitgevoerd.
   3. De klantenkaart is geregistreerd op naam van de eigenaar en is niet overdraagbaar. Met het oog op controle of om misbruik van de kaart te vermijden, zal de klant zich op verzoek van het personeel van de wedwinkel identificeren bij het voorleggen van de klantenkaart.
   4. In overeenstemming met de Belgische wetgeving wordt het maximale stortingsbedrag ingesteld op EUR 1.000 per week (maximuminzet of 'Max Inzet'). Elke storting wordt afgetrokken van Max Inzet indien de waarde van Max Inzet hoog genoeg is. Indien het bedrag van de storting hoger is dan de waarde van Max Inzet, wordt de transactie geweigerd. Indien Max Inzet 0 bereikt voor het einde van de week, wordt stortingen niet meer goedgekeurd tot het einde van de week. Aan het begin van elke week wordt de Max Inzet automatisch teruggezet naar EUR 1.000.
   5. Spelers kunnen vragen om de beperking van EUR 1.000 per week op te heffen. In dat geval krijgen de spelers de status F1 + FP (Free Play). De status kan voor het eerst worden vernieuwd na 3 maanden, voor de tweede keer na 6 maanden en voor de derde keer na 1 jaar. Daarna wordt de status permanent.
   6. Tipico kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:
    • het saldo op de klantenkaart;
    • verkeerd gebruik van de klantenkaart. Indien een klantenkaart werd misbruikt, behoudt Tipico het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen;
    • door derden met de klantenkaart geplaatste weddenschappen;
    • schade die de klant lijdt door gebruik van de klantenkaart.
   7. De klantenkaart moet met bijzondere zorg worden bewaard om verlies of misbruik te voorkomen. Verlies van de kaart moet onmiddellijk worden gemeld aan de wedwinkel, die ervoor zal zorgen dat Tipico de klantenkaart blokkeert. In geval van verlies of diefstal kan de klant een nieuwe kaart aanvragen door de correcte identiteitsdocumenten voor te leggen, maar het is niet mogelijk het saldo naar die nieuwe kaart over te dragen. Tipico behoudt het recht om een gepaste vergoeding voor de gemaakte kosten aan te rekenen.
   8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn wachtwoord geheim te houden.
   9. De klant zal zijn saldo/weddenschappengeschiedenis op zijn klantenkaart regelmatig controleren. Daartoe staat in de wedwinkel een infoterminal ter beschikking. Indien er onregelmatigheden worden ontdekt, zal de klant onmiddellijk een personeelslid van de wedwinkel die de klantenkaart heeft uitgegeven, op de hoogte brengen.
   10. Indien een partij (klant, Tipico of wedwinkel) de relatie wenst te beëindigen, zal de klantenkaart worden geblokkeerd en kan deze ook worden ingehouden. De uitbetaling van het resterende saldo op de klantenkaart kan worden aangevraagd in de wedwinkel die de klantenkaart heeft uitgegeven. Indien een bonus was toegekend en de bonusvoorwaarden nog niet zijn vervuld, behoudt Tipico het recht om de desbetreffende saldo's in te houden.
   11. Tipico behoudt het recht om het dienstmodel van de klantenkaart op elk ogenblik te wijzigen of te vervangen door een andere dienst, of te beëindigen. Tipico zal de klant hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal de belangen van de klant beschermen. Kennisgeving hiervan zal zowel in de wedwinkel als op de website te vinden zijn. In geval van belangrijke redenen (vb. wijzigingen in de wetgeving) is het toegelaten om de dienst of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen en/of te wijzigen.
   12. Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van klantenkaarten, dient men zich te richten tot het hoofdkantoor van de wedwinkel die de klantenkaart heeft uitgegeven.
 
 
 

III. Sluiting van een account

 
 1. De klant kan zijn/haar account op elk ogenblik afsluiten. Deze functie is terug te vinden in de sectie “Persoonlijke gegevens”.
 2. Indien de reden voor de sluiting van de account te maken heeft met verantwoordelijk gokken of gokverslaving, kan de klant zichzelf tijdelijk of permanent laten uitsluiten. Deze optie om een account te sluiten, is online beschikbaar in de sectie “Persoonlijke gegevens” of kan worden aangevraagd via de supportafdeling. Tipico behoudt het recht om een klant uit te sluiten als de klant heeft erkend of Tipico redelijkerwijs gelooft dat hij of zij een probleem in verband met gokverslaving heeft.
 3. In geval van permanente deactivering van een account in combinatie met de preventie van gokverslaving, kan de account enkel opnieuw worden geopend door Tipico en in overeenstemming met de geldende regels.
 4. Als de klant gedurende een periode van 12 maanden of langer niet inlogt op zijn/haar account, is Tipico verplicht deze accounts aan te geven bij de LGA, in overeenstemming met de Maltese regels inzake kansspelen op afstand. Als de klant ondanks een schriftelijke herinnering inactief blijft, is Tipico verplicht alle uitstaande saldi over te maken aan de LGA.
 5. Tipico behoudt het recht om naar eigen goeddunken inzetten/winsten nietig te verklaren en elk saldo inclusief bonussen of andere promotionele saldi op de rekening van de klant verbeurd te verklaren, de overeenkomst te beëindigen en/of het verschaffen van de diensten te schorsen/de account te deactiveren, indien Tipico een redelijke basis heeft om uit te gaan van of kennis heeft gekregen van een van de volgende elementen:
  1. de klant heeft meer dan één actief account bij Tipico (gebruik van een Tipico-klantenkaart kan niet worden beschouwd als een bijkomende account in het licht van deze paragraaf);
  2. de naam van de klant komt niet overeen met de naam op de krediet- of debetkaart(en) of andere betaalrekeningen die worden gebruikt om aankopen en stortingen te doen bij Tipico;
  3. de klant neemt deel aan een promotie van Tipico en trekt zich terug vóór hij aan de vereisten van die bepaalde promotie voldoet;
  4. de klant verschaft bij registratie onjuiste of misleidende informatie;
  5. de klant heeft de gevraagde identificatiedocumenten niet verstrekt;
  6. de klant heeft de wettelijke leeftijd niet;
  7. de klant gebruikt de diensten maar vanuit een rechtsgebied waar deelname aan de diensten bij wet verboden is;
  8. de klant stort geld afkomstig uit criminele of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten;
  9. er wordt vastgesteld dat de klant wie dan ook of welke partij dan ook bedriegt, probeert te bedriegen of heeft bedrogen, of indien Tipico vaststelt dat hij/zij gebruik heeft gemaakt van een artificiële-intelligentie- of ander systeem (inclusief machines, computers, software of andere geautomatiseerde systemen) dat specifiek bedoeld is om het systeem te verslaan of indien wordt vastgesteld dat de klant heeft samengezworen of heeft geprobeerd samen te zweren met andere spelers om Tipico (of andere spelers, naargelang het geval) te bedriegen;
  10. de klant heeft iemand anders toegelaten of de mogelijkheid gegeven (al dan niet intentioneel) om zijn/haar account te gebruiken;
  11. de klant voldoet niet aan een van de algemene voorwaarden;
  12. de klant gebruikt ongepaste taal in zijn communicatie via e-mail, chat of telefoon;
  13. Tipico komt te weten dat de klant op een andere online goksite heeft gespeeld onder een van de omstandigheden van clausule III.5.a) tot l) hierboven.
 
 
 

IV. Limieten

 
 1. Er geldt een algemene limiet op winsten/opnames voor wie wed op sportwedstrijden van EUR 100.000 per klant en per week.
 2. Er geldt een winstlimiet van EUR 100.000 per weddenschap.
 3. Conform de bepalingen van de Belgische wetgeving zoals hierna vermeld, kan de klant zichzelf limieten opleggen om zijn/haar gokgedrag zelf onder controle te houden. Deze limieten voor stortingen, inzetten en/of verliezen kunnen worden ingesteld per dag, per week of per maand. Deze opties vindt u terug in de sectie “Persoonlijke gegevens”. Tipico kan deze limieten ook instellen op verzoek van de klant. Tipico behoudt het recht om voor bepaalde accounts limieten op te leggen als het dat nodig acht in het licht van verantwoordelijk spelen. Tipico zal de klant hierover inlichten. Het verlagen van een limiet gaat onmiddellijk van kracht; het verhogen van een limiet is enkel van kracht na een termijn van zeven dagen, in overeenstemming met de Maltese Remote Gaming Regulations.
 
 
 

V. Winsten en vaststelling van winsten

 
 1. Winst van weddenschappen op vaste noteringen wordt berekend door de noteringen te vermenigvuldigen met de inzet.
 2. Winsten worden automatisch op de account gecrediteerd. In individuele gevallen kan de creditering van winsten worden opgeschort tot het officiële resultaat is gepubliceerd. Dit geldt ook voor de rekening van de klantenkaart.
 3. De uitbetaling van de winst wordt binnen de 3 dagen overgedragen naar de klant, tenzij Tipico redelijke redenen heeft om de uitbetaling uit te stellen.

  Bijvoorbeeld: indien er enige verdenking is van manipulatie bij een sportevenement, dan behoudt Tipico het recht om de uitbetaling voor de respectieve wedstrijd of sportevenement te blokkeren indien een sportarbitratie of een gewone rechtbank beslist dat de wedstrijd of het sportevenement niet werd gemanipuleerd. De inzet zal worden teruggestort zonder enige juridische verklaring.
 4. De uitbetaling van winsten kan tot 30 dagen worden opgeschort. Indien een uitbetaling wordt opgeschort volgens de omstandigheden beschreven in punt V. 4, informeert Tipico de Belgische Kansspelcommissie over de redenen om de uitbetaling op te schorten.
 5. Indien de uitslagen zeker zijn, zullen alle weddenschappen worden beslist en geëvalueerd. Tipico aanvaardt alleen de resultaten die zich tijdens het evenement hebben voorgedaan. Enige wijzigingen die worden doorgevoerd na deze periode hebben geen invloed op de evaluatie van de weddenschapsevenementen. Weddenschappen die al werden beslist op het tijdstip waarop de wedstrijd werd onderbroken (live weddenschappen, half-timeweddenschappen, periodeweddenschappen, over/onder-weddenschappen, eerste doelpunt,...) worden geëvalueerd zonder rekening te houden met het tijdstip waarop de wedstrijd werd onderbroken of hervatting van het spel. Indien het evenement wordt geannuleerd tijdens de toegevoegde tijd of strafschoppenduel, geldt het resultaat na de geplande speeltijd van 90 minuten spelen (inclusief toegevoegde blessure- of onderbrekingstijden).
 6. Indien een sportevenement dat werd afgelast, onderbroken of ingetrokken, wordt herstart of hervat tegen het einde van de volgende dag, plaatselijke tijd, dan is de inzet van toepassing op het nieuwe herstarte/hervatte evenement. De weddenschap blijft ook geldig wanneer het evenement opnieuw wordt gespeeld/wordt hervat op een neutraal terrein. Indien de wedstrijd niet wordt herstart of hervat, wordt ze als ongeldig verklaard. Dit geldt niet voor weddenschappen die eerder werden aangeboden als live weddenschappen en al werden geëvalueerd (bijvoorbeeld het winnen van een set of wedstrijd, of over/onder-weddenschappen)/
 7. Als een inzet "ongeldig" wordt verklaard (vb. annulering van de wedstrijd), zal deze inzet worden gewaardeerd als “gewonnen” tegen notering 1,0. Voor enkelvoudige weddenschappen betekent dat dat de gebruiker zijn inzet terugbetaald krijgt. Bij combinatieweddenschappen worden alle noteringen dienovereenkomstig aangepast en de combinatieweddenschap wordt nog steeds gewonnen indien de andere weddenschappen in de combinatie ook worden gewonnen.
  Mogelijke kosten bij bijvoorbeeld enkelvoudige weddenschappen worden niet terugbetaald.
 8. Competitiewedstrijden of wedstrijden binnen een toernooi, zoals bekerwedstrijden, die door de scheidsrechter worden beëindigd voor het einde van de geplande speeltijd, zullen worden geëvalueerd aan de hand van de het eindresultaat op dat tijdstip, indien de scheidsrechter de wedstrijd als legaal verklaart met het fluitsignaal en de match wordt toegevoegd aan de officiële ranglijsten en niet opnieuw wordt gespeeld of later wordt hervat.
 9. Tipico zal niet aansprakelijk worden gesteld voor input-, transmissie- en/of evaluatiefouten. Als zich duidelijke fouten hebben voorgedaan bij het invoeren van noteringen en/of de evaluatie van resultaten van weddenschappen (vb. onjuiste koppeling van een match, duidelijke verwarring met betrekking tot noteringen, onjuiste handicaps, duidelijk verkeerd aantal doelpunten voor over-/onderweddenschappen) – ook na het evenement – of bij het ongeldig verklaren van weddenschappen, behoudt Tipico het recht om retroactief correcties door te voeren.
 10. Tipico verzekert ook niet dat de informatie die wordt gegeven, correct, volledig of up-to-date is, bv. noteringenlijsten of live score. Enkel het bedrag dat wordt bevestigd en weergegeven door Tipico, wordt beschouwd als de weddenschap.
 11. In bepaalde gevallen biedt Tipico een zogenaamde '"terugkoop'" aan voor bepaalde wedstrookjes. De klant kan niet claimen om zijn wedstrookje terug te verkopen aan Tipico.
 12. Elke poging tot samenzwering of de bedoeling om deel te nemen aan een samenzweringscomplot, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, en de loop van handelingen inzake sportweddenschappen, is streng verboden. Evenzo is het gebruik van hulpmiddelen zoals, maar niet beperkt tot scripts, bots of spiders, strikt verboden.
 13. Alle transacties worden gecontroleerd op mogelijke witwaspraktijken. Tipico behoudt het recht om de klant en elke verdachte activiteit op zijn/haar account aan te geven bij de relevante overheid en de fondsen te blokkeren. Tipico behoudt ook het recht om de desbetreffende account te sluiten en de fondsen te confisqueren.
 
 
 

VI. Opname van een accountsaldo

 
 1. Voor internetaccounts
  1. De klant kan op elk ogenblik een opname van het bestaande saldo van zijn/haar rekening opvragen, inclusief winsten, of een deel daarvan, op voorwaarde dat alle inkomende betalingen zijn bevestigd en dat alle gestorte bedragen ten minste één keer zijn gebruikt om weddenschappen te plaatsen. De overeenkomstige bonusvoorwaarden moeten voldaan zijn. De klant informeert Tipico van een opnameverzoek door contact op te nemen met de klantendienst.
  2. De minimumuitbetaling per bankoverdracht is € 25. Kleinere bedragen kunnen exclusief worden uitbetaald via een andere betalingsmethode en in overeenstemming met de Europese reglementering inzake antiwitwaspraktijken.
  3. Opnames worden gecrediteerd op dezelfde rekening en met de betalingsmethode die werd gebruikt voor de storting (zogeheten “geslotenkringbeleid”). Tipico behoudt het recht om de opname te weigeren als de stortingsmethode verschilt van de gevraagde uitbetalingsmethode. Als de stortingsmethode geen creditoptie heeft, kan de uitbetaling worden gecrediteerd op een bankrekening die de klant aangeeft en waarvan hij/zij rekeninghouder is.
  4. In geval van twijfel behoudt Tipico het recht om een opname pas te verwerken nadat een geldig paspoort of een gelijkwaardig identiteitsdocument werd voorgelegd. Als een uitbetaling wordt gevraagd, behoudt Tipico het recht om deze opname in te houden tot de betalingsdetails werden gecontroleerd.
  5. Klachten met betrekking tot opnames moeten worden ontvangen binnen 30 dagen na het uitbetalingsverzoek.
  6. De klant kan gratis drie opnames per week aanvragen (maandag – zondag). Voor elke bijkomende opname tijdens een week zal Tipico een vergoeding van EUR 5 aanrekenen.
  7. Tipico behoudt het recht om een opnameverzoek van een klant via een bepaalde betalingsmethode te weigeren en een overboeking naar de bankrekening van de klant te eisen, zonder een reden hiervoor op te geven.
 2. Voor de klantenkaarten
  1. Alle winsten van weddenschappen die op de klantenkaart worden geboekt, zullen er automatisch op worden gecrediteerd. Afdrukken van opgeslagen weddenschappen dienen enkel ter informatie van de klant en vormen geen opnameverzoek. Opnames van creditsaldo's op de klantenkaart zijn mogelijk in de wedwinkel die de kaart heeft uitgegeven tegen ondertekening van een opnamekwitantie of bij elk ander erkend agentschap. Voor controledoeleinden en om misbruik te vermijden, kan een identiteitsdocument worden gevraagd.
  2. Creditsaldi worden exclusief beheerd door de wedwinkel die de klantenkaart heeft uitgegeven. Tipico heeft geen claim op opnames.
 
 
 

VII. Een weddenschap plaatsen via de website/gsm/tablet

 
 1. Telkens als de klant een weddenschap plaatst erkent hij/zij de geldigheid van de bestaande algemene voorwaarden in hun op dat ogenblik geldende versie en aanvaardt hij die.
 2. De minimum inzet per weddenschap is: € 1,00. Voor systeem- en meervoudige weddenschappen bedraagt de minimum inzet per combinatie: € 0,25.
 3. Een inzet wordt enkel aanvaard als de rekening van de klant over voldoende fondsen beschikt. Indien een weddenschap toch wordt aanvaard door een technische fout, wanneer de klant onvoldoende tegoeden in zijn account heeft, wordt de weddenschap als ongeldig verklaard. Tipico is niet aansprakelijk voor schade.
 4. Weddenschappen kunnen enkel online worden geplaatst via de website of via een app voor gsm/tablet.
 5. De klant moet controleren of de gegevens van zijn weddenschap correct zijn. In bepaalde omstandigheden biedt Tipico de mogelijkheid om bepaalde wedstrookjes te annuleren. De klant kan niet claimen om zijn wedstrookje te annuleren. Een annulering kan enkel worden aangevraagd onder "mijn weddenschappen". Over het algemeen kunnen liveweddenschappen niet worden geannuleerd.
 6. Een weddenschap wordt als aanvaard beschouwd als de klant een bevestiging van zijn weddenschap ontvangt en de weddenschap in de account van een klant wordt weergegeven onder “Mijn Weddenschappen”.
 7. Een weddenschap is ongeldig wanneer de datum en tijd van plaatsing of de nodige persoonlijke gegevens van de klant zijn weggelaten door transmissiefouten. De inzet wordt terugbetaald.
 8. Weddenschappen die zijn aanvaard na het begin van de het evenement waarop wordt gewed, worden ongeldig verklaard. Dit geldt niet voor live weddenschappen.
 9. Tipico bepaalt het uiterste tijdstip voor het aanvaarden van weddenschappen.
 10. Enkel de verslagen van Tipico zijn gezaghebbend met betrekking tot de inhoud van alle weddenschappen. Indien dat gevraagd wordt, moet Tipico die verslagen kunnen voorleggen. Wijzigingen aan het wedaccount kunnen enkel worden uitgevoerd om een duidelijke fout of een duidelijke typ- of berekeningsfout recht te zetten.
 11. Tipico behoudt het recht om de aanvaarding van ambigue weddenschappen te weigeren en ze ongeldig te verklaren.
 12. Klanten moeten hun weddenschappen plaatsen als particulieren. Indien een of meer klanten proberen om dezelfde weddenschap meerdere keren te plaatsen, kan hun weddenschap vervallen. Deze regel kan ook worden toegepast op reeds gevalideerde weddenschappen indien Tipico vermoedt dat verscheidene klanten een goksyndicaat vormen of indien de respectieve weddenschappen herhaaldelijk door een of meer klanten werden geplaatst. In dat geval behoudt Tipico het recht om de fondsen op de rekening te confisqueren.
 13. Onverminderd regel II 1 e) kan Tipico commerciële weddenschappen toestaan indien daar vooraf de toelating/ goedkeuring voor werd gegeven.
 14. Weddenschappen die werden geplaatst voor rekening van bookmakers, worden niet aanvaard.
 15. Weddenschappen op sportevenementen waarbij de klant betrokken is (vb. deelnemen als sporter, eigenaar, manager of functionaris van een deelnemende vereniging), zijn niet toegelaten. Tipico behoudt het recht om deze weddenschappen te annuleren, zelfs na afloop van het evenement.
 16. Als er nieuwe of bijkomende informatie bekend raakt die het resultaat van de weddenschap bepaalt, zal Tipico een nieuwe deadline voor de aanvaarding van weddenschappen vastleggen of zullen de reeds geplaatste weddenschappen ongeldig worden verklaard.
 17. De klant kan een overzicht van zijn weddenschappen van de voorbije 90 dagen zien onder "Accountafschrift". Hij kan ervoor kiezen om enkel bepaalde periodes weer te geven en zijn geschiedenis op elk moment afdrukken in de vorm van een accountafschrift.
 
 
 

VIII. Bijzondere voorwaarden voor de wedwinkels

 
 1. De agent is geen gemachtigd vertegenwoordiger van Tipico. De agent heeft niet het recht een intentieverklaring voor en tegen Tipico uit te voeren of te aanvaarden. In het bijzonder mag de agent de noteringen niet veranderen uit naam van Tipico. De agent is de vertegenwoordiger van de klant. Hij is ook zijn/haar erkende ontvanger van intentieverklaringen evenals betalingen met betrekking tot geplaatste weddenschappen.
 2. De recentste versie van alle actuele noteringslijsten wordt getoond op de website (www.tipico.com/pdf). Zij zijn beschikbaar in de wedwinkel.
 3. Tipico behoudt het recht om een vergoeding aan te rekenen voor weddenschappen zonder het opgeven van een reden hiervoor; Tipico zal het bedrag van de vergoeding bepalen. De vergoedingen kunnen variëren naargelang de weddenschap. Als er vergoedingen worden aangerekend, zal daarvan een kennisgeving te vinden zijn in de wedwinkel en op de website.
 4. Verscheidene personen kunnen samen weddenschappen plaatsen. Voor groepsweddenschappen wordt het lid dat de weddenschap plaatst, Tipico’s contractpartner. In geval van twijfel zal een identiteitsbewijs worden gevraagd.
 5. Winsten worden enkel uitbetaald bij bezit van het originele wedstrookje.
 6. Inzetten
  1. Een weddenschap wordt als aanvaard beschouwd wanneer de weddenschap is ingevoerd in het systeem van Tipico en een bevestiging van de weddenschap werd verstuurd.
  2. De klant moet de gegevens van zijn/haar weddenschap bevestigen vóór deze verzonden wordt. Klachten hierover achteraf zullen niet aanvaard worden. De weddenschap is ongeldig als de datum en het uur waarop de weddenschap werd geplaatst, verifieerbaar werden weggelaten als gevolg van transmissiefouten. De inzet wordt terugbetaald. 
  3. De minimum inzet per weddenschap is: € 2,00. Voor gecombineerde weddenschappen bedraagt de minimum inzet per combinatie: € 0,25. Tipico behoudt het recht om met individuele Tipico-wedwinkels andere bedragen overeen te komen. In dat geval wordt de gewijzigde bepaling getoond in een mededeling.
  4. De maximum inzet per weddenschap is 999 EUR.
  5. Bij wijzigingen of andere manipulaties aan het originele wedstrookje/bevestigingsstrookje van de weddenschap (klantenkaart) verliest de klant elke winstkans. De inzet wordt niet terugbetaald.
 7. Weddenschappen die werden geplaatst voor rekening van bookmakers en hun werknemers, worden niet aanvaard.
 8. Beperkingen op winsten kunnen verschillen van de regelgeving IV.1 in gokkantoren. De klant kan hier informatie over aanvragen in zijn / haar wedkantoor.
 9. Voor geschillen als gevolg van feiten met betrekking tot de weddenschap, het resultaat van de weddenschap of de berekening van de winsten kan de klant klacht indienen bij de lokale verantwoordelijke kamer van koophandel voor het hoofdkantoor van de agent. Bijgevolg zal een expert worden aangesteld die de beide partijen zal horen en de zaak zal beslechten. De beslissing van de expert is bindend voor beide partijen, tenzij ze duidelijk verkeerd is. De kosten van de expert zijn ten laste van de verliezende partij.
 
 
 

IX. Algemene regels i.v.m het plaatsen van een weddenschap

 
 1. Speciale regels zijn van toepassing voor bepaalde soorten sport en inzetmarkten. Klanten moeten eerst nota nemen van deze speciale regels, want ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
 2. Naast de algemene en bijzondere regels voor kansspelen hebben sommige markten bijkomende specifieke regels. Deze worden aangegeven met een informatiesymbool dat verschijnt telkens als de cursor over de respectievelijke markt komt.
 3. Sportweddenschappen kunnen worden geplaatst als enkelvoudige weddenschap, combinatieweddenschap (geaccumuleerde weddenschappen) of systeemweddenschappen. Enkelvoudige weddenschappen worden mogelijk niet toegelaten voor bepaalde soorten sport of evenementen. Details hierover kunnen op de huidige lijst worden bekeken (bv. min. 3 wedstrijden).
 4. Het resultaat na de reguliere speeltijd is van toepassing op alle sporten. Mogelijke verlengingen of strafschoppenreeks hebben geen invloed op de evaluatie van de winst. Uitzonderingen hierover worden vermeld in de inzetmarkten of in de specifieke regels voor bepaalde sporten.
 5. Indien de partij waarop een weddenschap werd geplaatst niet aan het evenement begint, ongeacht de redenen, en het evenement toch doorgaat, dan is de weddenschap verloren. Dit is van toepassing op alle sportweddenschappen. Maar indien het gehele evenement niet plaatsvindt, dan worden de geplaatste weddenschappen als ongeldig verklaard.
 6. Opdat een weddenschap van het type "doelpuntenmaker" geldig is, moet de speler waarop wordt gewed, aan het begin van het evenement aan het spel deelnemen; anders is de weddenschap ongeldig. Latere vervangingen zullen niet worden beschouwd als geldig in deze context. Uitzonderingen op de regel: Weddenschappen op “wie het eerste scoort” blijven geldig, ook als de speler niet start of niet deelneemt aan de wedstrijd.
 7. Dead heat: Als twee of meer deelnemers aan een sportevenement tot winnaar worden uitgeroepen, zullen de noteringen van de weddenschap dienovereenkomstig worden verdeeld.
 8. Ante-postweddenschappen
  1. Over het algemeen worden ante-postweddenschappen aangeboden voor het resultaat van een groot evenement (toernooi). De weddenschap kan bijvoorbeeld aangeboden worden in de vorm van een vraag:
   1. Welk voetbalteam zal de wereldbeker winnen?
   2. Wie wint het tennistoernooi in Wimbledon?
   3. Welk team uit de Bundesliga zal degraderen?
  2. Ante-postweddenschappen worden aangeboden ongeacht of alle deelnemers worden vermeld of deelnemen. Alle inzetten op ante-postweddenschappen zijn verloren indien de deelnemer of het team waarop werd ingezet niet kan deelnemen of opgeeft.
  3. Het resultaat wordt gebaseerd op de laatste wedstrijd of het laatste evenement (bv. finalewedstrijd of laatste speeldag) om middernacht (plaatselijke tijd van het evenement). Wijzigingen van het resultaat na dit punt - ongeacht de reden - hebben geen invloed meer op de evaluatie van het evenement.
  4. Indien twee of meer deelnemers een bepaalde eindplaats delen, dan worden de verhoudingen/noteringen gedeeld door het aantal deelnemers die de plaats delen.
 9. Liveweddenschappen
  1. Liveweddenschappen worden gemarkeerd met "Live", "TOP" of "HT". Deze weddenschappen zijn uitdrukkelijk open om op te wedden, zelfs na de aanvang van het evenement. De noteringen worden voortdurend bijgewerkt volgens het verloop van de wedstrijd. Omdat actuele gegevens van groot belang zijn, worden de noteringen voor live weddenschappen enkel weergegeven op speciale schermen of op het internet. Weddenschappen met de markering "HT" worden enkel aangeboden tijdens de halftime.
  2. Zodra Tipico een liveweddenschap heeft aanvaard, kan die niet meer worden geannuleerd.
  3. Indien de datatransmissie vertraagd is en/of de tv-uitzending met vertraging wordt uitgezonden tijdens de liveweddenschap, waardoor er in de noteringen geen rekening gehouden wordt met een grote verandering, dan behoudt Tipico het recht om geplaatste weddenschappen ongeldig te verklaren.
  4. Voor elke liveweddenschap wordt steeds het actuele resultaat/de recentste score gegeven. Het evenement wordt ongeldig verklaard indien de laatste notering op basis van de recentste uitslag duidelijk incorrect is.
  5. De regels die gelden voor sporten in deze omstandigheden voor weddenschappen, gelden ook voor liveweddenschappen.
 10. Alle informatie die Tipico verschaft, is zonder garantie. In het bijzonder kunnen begintijden, resultaten, statistieken, livescores enz. veranderen zonder dat Tipico daarvan op de hoogte is of kunnen ze door derde partijen foutief worden doorgegeven. Alle noteringen kunnen fluctueren.
 11. Indien bijkomende informatie wordt getoond over de respectievelijke markt (wedstrijdliga, beker of vriendschappelijke wedstrijd, ingekorte speltijd, locatie van de wedstrijd enz.) aanvaardt Tipico geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie. Het bepalen van de winsten kan door deze informatie niet worden beïnvloed.
 12. Tipico biedt een aantal inzetmarkten voor sportevenementen, die altijd worden weergegeven in het actuele formulier van de website. Over het algemeen is het verboden om weddenschappen te plaatsen op verschillende evenementen in een combinatieweddenschap (bv. Bayern Munchen wint en eindresultaat 3:0).
 
 
 

X. Sporten

 

Er zijn specifieke aanbiedingen van weddenschappen en criteria voor noteringen voor elke sport. Hierna worden de populairste en meest aangeboden sporten weergegeven. Tipico biedt ook noteringen voor andere soorten sporten (bv. bokssport), afhankelijk van het type en schema van de evenementen. De algemene voorwaarden voor sportwedden gelden voor de sporten die niet worden vermeld.

 1. Voetbal
  1. Alle markten zijn gebaseerd op het resultaat na het einde van de geplande 90 minuten speeltijd, tenzij anders vermeld. Dit bevat de toegevoegde blessuretijd, maar bevat niet de eventuele verlengingen of de tijd die wordt toegekend voor een strafschoppenreeks of een golden goal.
  2. Voor vriendschappelijke wedstrijden worden de weddenschappen geëvalueerd op basis van het resultaat nadat het spel is geëindigd (met inbegrip van verlenging), of de volle 90 minuten nu werden gespeeld of niet. De uitzondering op deze regel betreft vriendschappelijke wedstrijden waarbij de geplande speeltijd aanmerkelijk verschilt (bv.: 3x45min, 1x45min, 2x30min). In dit geval zijn de weddenschappen nietig en worden ze uitbetaald tegen noteringen van 1,00.
  3. Indien de wedstrijd wordt gespeeld op een neutrale plaats, dan wordt het team dat links wordt weergegeven beschouwd als het thuisteam en het team aan de rechterkant als het bezoekend team.
  4. Voor markten die te maken hebben met kaarten, gelden de volgende regels:
   • Enkel kaarten die worden getoond aan actieve spelers op het speelveld tijdens een match, zullen worden geteld.
   • Een gele/rode kaart telt als een rode kaart en zal niet als een normale gele kaart tellen.
 2. Tennis
  1. Alle weddenschappen zijn alleen geldig nadat de eerste bal is gespeeld. Indien een speler niet deelneemt (blessure of diskwalificatie) voor de wedstrijd is begonnen, wordt de weddenschap als ongeldig beschouwd. Dit geldt niet voor inzetmarkten die al zijn geëvalueerd of beslist nadat de wedstrijd is stilgelegd (bv. het winnen van een set of game, over-/onderweddenschappen). Indien een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld, blijft de weddenschap geldig voor het toernooi, tot de wedstrijd werkelijk gespeeld is.
  2. Indien de wedstrijd geen deel uitmaakt van een toernooi, dan wordt de wedstrijd als ongeldig verklaard, tenzij de wedstrijd tegen het einde van de volgende dag opnieuw wordt gespeeld of hervat.
 3. Ijshockey
  1. Tenzij anders vermeld, zijn de weddenschappen die worden aangeboden op ijshockey gebaseerd op de score aan het einde van de reguliere speeltijd.
  2. De term "reguliere speeltijd" verwijst naar een wedstrijd van 60 minuten (3 x 20 min), zonder de verlenging of penalty's.
 4. Amerikaanse sporten (NFL, MLB)
  1. Tenzij anders vermeld, zijn de weddenschappen die worden aangeboden op Amerikaanse sporten gebaseerd op de score aan het einde van de reguliere speeltijd (inclusief verlengingen).
  2. Dit geldt niet voor de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) en de National Hockey League (NHL), die worden geëvalueerd op de score aan het einde van de reguliere speeltijd.
 5. Basketbal
  1. Tenzij anders vermeld, zijn de weddenschappen die worden aangeboden op basketbal gebaseerd op de score aan het einde van de reguliere speeltijd (inclusief verlengingen). In bepaalde gevallen biedt Tipico ook noteringen aan voor een gelijkspel (X). Hiervoor telt het resultaat aan het einde van de reguliere speeltijd (exclusief verlenging).
 
 
 

XI. Privacybeleid

 
 1. De klant gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens die hij heeft bezorgd inzake het plaatsen van weddenschappen mogen worden opgeslagen en verwerkt binnen de context van normale handelingen betreffende weddenschappen.
 2. Tipico heeft de Commissaris voor gegevensbescherming ervan op de hoogte gesteld dat het persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met Data Protection Act 2001 van de Maltese wetgeving.
 3. Tipico zal enkel de gegevens van de klant verwerken voor de doeleinden waarvoor de data werden verzameld, namelijk om de klant online weddenschappen aan te bieden.
 4. De persoonlijke gegevens van de klant zullen enkel worden gedeeld met de werknemers van Tipico die de persoonlijke gegevens en informatie nodig hebben voor hun werk.
 5. Tipico geeft de gegevens van de klant niet door aan derden. Soms kan het echter gebeuren dat Tipico wettelijk verplicht is om persoonlijke informatie te verstrekken. Tipico mag ook informatie over de klanten vrijgeven indien het ervan overtuigd is dat het vrijgeven ervan nodig is voor het openbaar belang.
 6. De klant heeft het recht toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens en mag het gratis veranderen. Volgens de wetgeving inzake kansspelen op afstand in combinatie met Art. 30, EU-richtlijn 2005/60/EG is volledige verwijdering van de gegevens niet mogelijk.
 7. De klant heeft ook het recht om marketinginformatie te weigeren. Gelieve contact op te nemen met de klantenservice indien u geen marketinginformatie meer wenst te ontvangen. Klanten kunnen de ontvangst van marketingmateriaal persoonlijk activeren en deactiveren in de respectieve sectie onder “Persoonlijke gegevens”.
 8. Tipico maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies": tekstdocumenten die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk te maken. De informatie die wordt gegenereerd door de cookies over het gebruik van de website (inclusief IP-adres) worden naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten te kunnen aanmaken over het websitegebruik voor Tipico en om bijkomende diensten aan te bieden die verbonden zijn met het gebruik van de website en het internet. Het is mogelijk dat Google deze data overdraagt naar derde, indien dit een wettelijk vereiste is of derden deze data verwerken in naam van Google. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser; maar we adviseren u dat indien u de cookies uitschakelt, het mogelijk is dat niet alle functies op onze website werken. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat alle verzamelde gegevens over u worden verwerkt door Google op de manier die hierboven werd omschreven en om de hierboven vermelde doeleinden.
 9. Tipico behoudt het recht om bijkomende diensten te gebruiken om het gebruik van zijn website te evalueren.
 
 
 

XII. Klachten

 
 1. In geval van ontevredenheid kan de klant klacht indienen aan de hand van het contactformulier op https://www.tipico.be/site/contact.faces?language=nl. Tipico stelt alles in het werk om de klacht binnen 72 uur na ontvangst te behandelen.
 2. Klachten met betrekking tot specifieke transacties (stortingen, opnames, plaatsing van weddenschappen enz.) worden enkel aanvaard binnen 30 dagen na de transactiedatum.
 3. Indien de klant niet tevreden is met de manier waarop zijn klacht werd opgelost of behandeld, dan kan hij/zij rechtstreeks contact opnemen met de Belgische Kansspelcommissie door een e-mail te sturen naar ksc.cjh@gamingcommission.be of een brief te sturen naar Kantersteen 47, 1000 Brussel. Het is belangrijk dat enkel ernstige klachten worden verheven naar de Belgische Kansspelcommissie.
 4. Tipico houdt een register bij van elk klantencontact. Indien de Belgische Kansspelcommissie toegang wenst tot de e-mail met de klacht, dan kan deze, op aanvraag, worden doorgestuurd.
 
 

Versie 2
Datum van publicatie 12.06.2014

Tipico Company Limited
De Raad van Bestuur

© Tipico Co. Ltd.

 
 
 
Wedcoupon 
Topwinnaar: Ontvang een update van onze laatste topwinnaars!
1 dag
1 week
1 Maand
Prijs
Inzet
1.
100.000 €
500 €
2.
8.108 €
475 €
3.
7.157 €
5 €
4.
6.437 €
237 €
5.
6.366 €
285 €
6.
6.278 €
95 €
7.
6.169 €
104 €
8.
5.429 €
1.000 €
1.
100.000 €
500 €
2.
40.033 €
3.800 €
3.
24.942 €
332 €
4.
19.914 €
1.900 €
5.
17.713 €
33 €
6.
16.500 €
2.000 €
7.
15.931 €
2.000 €
8.
15.807 €
380 €
1.
100.000 €
500 €
2.
97.597 €
6.500 €
3.
93.532 €
1.900 €
4.
77.159 €
2.375 €
5.
65.180 €
8.888 €
6.
47.876 €
68 €
7.
46.295 €
1.425 €
8.
40.033 €
3.800 €
U wedstrookje is in behandeling.
Gelieve even geduld te hebben, het plaatsen van Live Weddenschappen kan enige tijd in beslag nemen.
loading
Uw sessie is vervallen!
Sessie automatisch vervallen door inactiviteit.
Gelieve te wachten ...
Deze procedure kan niet geannuleerd worden.
delayimage
v5.135.4b84 - w18